המכונה המופלאה של תלמידי ז1

גם בימי קורונה
שבוע עמ"ט פיזיקה המכונה המופלאה כיתה ז1
בני ברקו המופלא תודה על ההובלה והאמונה בחברה. 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת