תלמידי אומנויות היצירה מבקרים במוזיאון אומנות תל אביב

כיתות מגמת אומנויות היצירה מבקרות בתערוכה של ג'ף קונס ב live במוזיאון תל אביב.

הגדרות כלליות כניסה למערכת