העשייה בבית הספר בתקופת הימים הלאומיים

קהילה יקרה,

מצורף סרטון קצר שמסכם את העשייה הענפה בבית הספר בתקופת הימים הלאומיים.

https://youtu.be/9KYMmFOFx1k
חג עצמאות שמח 

הגדרות כלליות כניסה למערכת