עירוני ג מארח את שגרירת גוואטמלה

עירוני ג' מארח את שגרירת גוואטמלה, בהובלת צוות ספרדית: סנדרה ויוסי.
מרגש!

הגדרות כלליות כניסה למערכת