תלמידי מגמת אומנויות העיצוב בסמינר בצפון

במסגרת סמינר אומנויות העיצוב באיזור הצפון, התלמידים ביקרו בסטודיו של קובי סיבוני, באוסף קופפרמן , בעמותת כיוונים לנוער עם צרכים מיוחדים, ציירו בנמל עכו ופיסלו באבן עם סתת בעיר.

הגדרות כלליות כניסה למערכת