מגמת אומנויות העיצוב בתערוכה של קוסאמה

מגמת אומנויות העיצוב בביקור במוזאון ת"א בתערוכה של האומנית "יואוי קוסאמה".

הגדרות כלליות כניסה למערכת