גאווה באליפות הארצית בבדמינטון

איזו גאווה!

באליפות הארצית בבדמינטון, בה השתתפו כ-150 תלמידים.
זכה בית סיפרנו במקום ראשון בנות ז-ח קבוצתי.
במקום השני בנים ז-ח קבוצתי.
במקום הראשון בתחרות האישית איטה סימה.
במקום השלישי בתחרות האישית אורי בלומנרייך.


כבוד גדול 🏆🏆🏆

הגדרות כלליות כניסה למערכת