9 מתלמידי ביה"ס סיימו קורס שופטי כדורעף

9 תלמידי מבית ספרנו, סיימו קורס שופטי כדורעף. 

כל הכבוד

איזו גאוווה!

הגדרות כלליות כניסה למערכת