טופסי ערעור על ציון בתעודה ועל שיבוץ להקבצה /רמות לימוד

טופס ערעור על ציון בתעודה 

https://forms.gle/tjE3QRaCoR4njK3P6

 

טופס ערעור על שיבוץ להקבצות/ רמות לימוד  מתמטיקה ואנגלית

https://forms.gle/fNGN1rLdBbj23MqX8

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת