מבחן מעבר בערבית

מבחן המעבר בערבית ייערך ביום ג' 30.8.22 בשעה 08:30. 
מצורפים שני קבצים עם החומר למבחן. 

הקוראן, המסגד והרמדאן

הדמיון בין העברית והערבית

בהצלחה

הגדרות כלליות כניסה למערכת