נציגות המשצי"ם במצעד החיים באשוויץ

מיה לוי ונגה דרעי משכבת י"ב
נבחרו ויצאו במשלחת משרד החינוך למצעד החיים באושוויץ, כחלק מנציגות המשצי"ם של משלחת זו 💛

הגדרות כלליות כניסה למערכת